Ice skating - SKATING with HCP PLAYERS
Sport

Ice skating - SKATING with HCP PLAYERS

Intercable Arena

28.12.22 (14:00 - 17:30)

Ice Hockey Match: HC Pustertal - EC-KAC
Sport

Ice Hockey Match: HC Pustertal - EC-KAC

Intercable Arena

01.01.23 (18:00)

Kronplatz Ski & Music
Folk festivals

Kronplatz Ski & Music

Peak

13.03.23 (10:00 - 16:00)

Lumen Week
Art

Lumen Week

Lumen Museum

10.04.23 (10:00 - 16:00)